Róbert (Viktor) Němeček
(*8.3.1957)

Narodil sa 8. marca 1957 v Bratislave, kde aj absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu, odbor úžitková grafika. V roku 1977 bol prijatý na VŠVU v Bratislave na odbor interiérovej architektúry a výstavníctva k prof. Vilhanovi a prof. Kuzmovi. Štúdium na akademickej pôde vyžadovalo i bohatšiu výtvarnú prípravu a tak mal možnosť spolupracovať s oddelením maľby i sochárstva. Po absolvovaní školy sa krátko venoval interiérovej tvorbe a výstavníctvu, ale po roku 1986 len úžitkovej grafike. Neustály kontakt s kolegami výtvarníkmi ho v roku 2004 doviedol k samostatnej maliarskej tvorbe. Svoje hravé a plnokrvné abstraktné obrazy vystavuje doma i v zahraničí.

Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.