#1897

Alojz Klimo (*3.8.1922 - †12.10.2000)

Bez názvu (1993)

Technika: serigrafia

Rozmery: 57 x 42 cm (výška, šírka)

Rozmery tlače: 55 x 39.5 cm (výška, šírka)

značené, voľný list

Konečná cena: 0 €

Vyvolávacia cena: 290 €

Prihodení: 0

Účastníkov: 0

Aukcia skončila

O autorovi

Študoval v rokoch 1941 – 1945 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý). V rokoch 1945 – 1948 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc).
Žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek.
Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Je jej výraznou a poprednou osobnosťou. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež.
Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Česko-Slovensko na EXPO 70 v Osake.
Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. V roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela.

Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.